top of page

VISIE

Wij zijn een huisartsenpraktijk die zorg verleent aan patiënten uit onze buurt ongeacht hun politieke, culturele of levensbeschouwelijke overtuigingen of hun socio-economische situatie. Wij streven ernaar goede zorg te bieden: zo volledig mogelijk, wetenschappelijk onderbouwd, maatschappelijk relevant, rekening houdend met de context, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen en met inbreng van arts én patiënt.

Onze geneeskunde wil zo volledig mogelijk zijn, met aandacht voor de fysieke, psychische en functionele klachten van onze patiënten, rekening houdend met hun leef- en werkomgeving. Wij bieden zowel preventieve, curatieve als palliatieve zorg aan. Wij vinden (tijdige) zorgplanning erg belangrijk.

Onze geneeskunde is op wetenschappelijke evidentie gebaseerd: wij luisteren naar de verwachting van onze patiënten maar onze handelingen, voorschriften en verwijzingen zijn op wetenschappelijke standaarden gebaseerd (bv. geen antibiotica bij virale infecties). Onze geneeskunde laat zich niet aanpassen aan politieke, commerciële of levensbeschouwelijke belangen.

Een goed geïnformeerde patiënt is de basis voor werkbare zorg. Wij verwachten van hen dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen in dit proces. In dat opzicht is het belangrijk dat de patiënten met onze ondersteuning hun autonomie verbeteren en behouden.

Goede zorg vereist wederzijds respect en vertrouwen. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld beroepsgeheim. Wij geloven in de voordelen van werken in en als groep. Het laat ons niet alleen toe meer patiënten te helpen maar verrijkt ons en verscherpt onze kijk op onze patiënten en hun zorgnoden. Werken in groep houdt ons enthousiast en voorkomt dat we uitgeblust geraken.

Wij houden rekening met de maatschappelijke implicaties van bepaalde keuzes, zoals de kostprijs van onderzoeken en behandelingen. Wij beperken huisbezoeken (minder efficiënt) tot wie zich echt niet kan verplaatsen.

Goede zorg is vaak complex, zeker bij chronische of meerdere aandoeningen. Als huisarts volgen wij onze patiënten op doorheen de tijd en houden wij de medische gegevens bij in uw elektronisch medisch dossier (EMD). Wij verwijzen waar nodig naar andere zorgverstrekkers (o.a. specialisten) en ontmoedigen verwijzing op eigen initiatief.

Om goede zorg te blijven bieden, scholen wij ons continu bij. Wij zijn ook een opleidingspraktijk die werkt met een HAIO (huisarts in opleiding) en die regelmatig stagiairs verwelkomt. De kennisuitwisseling die hiermee gepaard gaat is een grote meerwaarde voor ons.

Wij vinden continuïteit van zorg erg belangrijk. Wij zetten ons in om voor onze patiënten bereikbaar te zijn, zowel via afspraken als in dringende gevallen. Tijdens de nacht en in het weekend bieden wij zorgcontinuïteit via een uniek wachtsysteem dat uw taalvoorkeur respecteert.

bottom of page