Zorgverlening

 • Consultatie (indien nodig huisbezoel)  voor alle leeftijden, inclusief baby's en kinderen
 • Opvolging van chronische aandoeningen
 • Preventieve zorg ( vaccinaties, screening darmkanker, uitstrijkjes, DMG ... )
 • Bloedafname
 • Gynaecologie en zwangerschapsbegeleiding
 • Rookstopbegeleiding
 • Kleine heelkundige ingrepen en cryotherapie
 • Palliatieve zorg en levenseindebegeleiding
 • Medisch bilan verzekeringen
 • Attesten: geschiktheid, sport, OCMW
 • Medisch advies en gerichte verwijsbrieven
 • Beheer van GMD: chronische patiënten willen we hiervoor graag minimaal één keer per jaar zien