Vragen, voorschriften en documenten

Uw arts kan elke werkdag tussen 12.30 en 13.00 uur gecontacteerd worden voor eenvoudige vragen, advies en voor het communiceren van bepaalde resultaten

Voorschriften

Enkel voor bepaalde, chronische medicatie kan u voorschriften telefonisch aanvragen indien u in de voorafgaande 6 maanden door uw arts gezien werd. Voor anti-allergie of anticonceptie medicatie moet u minstens in de voorafgaande 12 maanden door uw arts gezien zijn. Voor alle andere situaties dient u een afspraak te maken met uw arts.
Het gevraagde voorschift zal pas vanaf de volgende dag beschikbaar zijn.
Slaap- of kalmeermiddelen worden nooit op telefonische aanvraag gemaakt.

Attesten en andere documenten

Ook voor het invullen of opmaken van attesten of andere administratieve taken dient u een afspraak te maken met uw arts. Het is noodzakelijk dat de persoon voor wie het attest bedoeld is zelf aanwezig is op die afspraak.

Ophaling van voorschriften en attesten

Indien uw arts heeft beloofd een voorschrift, copie van een verslag etc. klaar te zetten dan mag u deze in de brievenbakjes komen halen tussen 8 en 19 uur. De attesten en voorschriften zijn steeds in gesloten enveloppe op uw naam en alfabetisch geordend in de bievenbakjes aan het onthaal.