Visie en missie

Wij zijn een groepspraktijk van huisartsen die zorg verlenen aan patiënten uit onze buurt die hier nood aan hebben en dit ongeacht hun politieke, culturele of levensbeschouwelijke overtuigingen of hun socio-economische situatie. Wij streven ernaar goede zorg te bieden. Goede zorg betekent voor ons: zo volledig mogelijk, wetenschappelijk onderbouwd, maatschappelijk relevant, rekening houdend met de context, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen en met inbreng van arts én patiënt.

Onze geneeskunde wil zo volledig mogelijk zijn: wij hebben aandacht voor de fysieke, psychische en functionele klachten van onze patiënten en houden rekening met hun leef- en werkomgeving. Wij bieden zowel preventieve, curatieve als palliatieve zorg aan. Wij vinden (vroegtijdige) zorgplanning erg belangrijk.

Onze geneeskunde is op wetenschappelijke evidentie gebaseerd: wij luisteren naar de vraag van onze patiënten maar onze handelingen, voorschriften en verwijzingen zijn op wetenschappelijke standaarden gebaseerd (bv. geen antibiotica bij virale infecties). Onze geneeskunde laat zich niet aanpassen aan politieke, commerciële of levensbeschouwelijke belangen.

Werkbare zorg vertrekt van keuzes gemaakt in overleg met een geïnformeerde patiënt. Wij verwachten van onze patiënten dat zij hun eigen verantwoordelijkheid opnemen in het proces. Wij vinden behouden en verbeteren van de autonomie van onze patiënten daarom erg belangrijk.

Goede zorg vereist wederzijds respect en vertrouwen. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld beroepsgeheim.

Wij houden rekening met de maatschappelijke implicaties van gemaakte keuzes. Dit betekent dat we rekening houden met de kostprijs van onderzoeken en behandelingen. Het betekent ook dat wij huisbezoeken (minder efficiënt) beperken tot wie zich echt niet kan verplaatsen.

Goede zorg is vaak complex, zeker bij chronische of meerdere aandoeningen. Als huisarts volgen wij onze patiënten op doorheen de tijd en houden wij de medische gegevens bij in uw elektronisch medisch dossier (EMD). Wij verwijzen waar aangewezen naar andere zorgverstrekkers (o/a specialisten). Wij ontmoedigen verwijzing op eigen initiatief naar specialisten.

Om goede zorg kunnen en blijven bieden scholen wij ons continu bij om onze kennis en kunde te laten aansluiten bij nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. In diezelfde optiek zijn we ook een opleidingspraktijk die werkt met een HAIO (huisarts in opleiding) en die regelmatig stageairs verwelkomt.

Wij geloven in de voordelen van werken in en als groep. Het laat ons niet alleen toe meer patiënten te helpen maar verrijkt ons en verscherpt onze kijk op onze patiënten en hun zorgnoden. Werken in houdt ons enthousiast en voorkomt dat we uitgeblust geraken.

Wij vinden continuïteit van zorg erg belangrijk. Wij zetten ons in om voor onze patiënten bereikbaar te zijn, zowel via afspraken als in dringende gevallen. Tijdens de nacht en in het weekend bieden wij zorg continuïteit via een uniek wachtsysteem dat uw taalvoorkeur respecteert.