Patiëntenstop

Onze praktijk heeft een patiëntenstop: wij nemen momenteel geen nieuwe patiënten meer aan

Om onze patiënten voldoende tijd en opvolging te kunnen bieden kent onze praktijk (alle 4 de artsen) momenteel een patiëntenstop.

Deze wordt om de 6 maanden opnieuw geëvalueerd.

Dit wil zeggen dat we in principe geen nieuwe patiënten meer aannemen en dat nieuwe patiënten ook niet meer online kunnen boeken.

Patiënten die zich in een acute nood aanbieden zullen uiteraard verzorgd worden maar worden in principe niet als nieuwe patiënt geregistreerd.

Indien u nog geen vaste huisarts heeft bevelen wij u aan om contact op te nemen met de gemeentelijke diensten of de respectievelijke huisartsenkringen van Brussel:

- voor Nederlandstalige huisartsen: de BHAK (Brusselse HuisArtsenKring) op tel: 02/242.43.44

- voor Franstalige huisartsen: de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles) op tel: 02/379.03.33

In een beperkt aantal situaties maken we een uitzondering op de patiëntenstop en kunnen volgende patiënten (woonachtig in de buurt) alsnog ingeschreven worden:

  1. Eerstelijnsverwanten van reeds geregistreerde patiënten
  2. Patiënten doorverwezen door een andere huisarts
  3. Patiënten doorverwezen door een naburig ziekenhuis wegens geen huisarts
  4. Patiënten doorverwezen door het OCMW van Jette
  5. Palliatieve patiënten
  6. Nederlandstalige patiënten die zich in de buurt komen vestigen

Patiënten die zich in deze situatie bevinden dienen een eerste afspraak telefonisch te boeken bij de praktijkassistente op 02/310.86.42.