Organisatie praktijk

Raadplegingen

Raadplegingen zijn enkel op afspraak.

Consultaties van 20 minuten zijn er als u een eerder complex probleem heeft of ook voor opvolging van chronische ziekten. Bij meerdere of complexe problemen zal uw arts u zelf een vervolgafspraak voorstellen. 

Consultaties van 15 minuten zijn er voor één enkel simpel probleem, een bloedafname of voor voorschriften.
Een aantal van deze consultaties kunnen pas de dag zelf geboekt worden zodat u met een acuut probleem bij ons terecht kan (infectie, koorts, ...)

Komt u met meerdere personen dan moet u meerdere afspraken boeken.  Breng steeds uw identiteitskaart mee en biedt die spontaan aan. Dit is o/a nodig voor de actualisatie van uw EMD (Elektronisch Medisch Dossier) en om uw verzekeringsstatuut na te kijken.

Wij doen geen onderzoeken voor (levens)verzekeringdoeleinden.

Groepspraktijk

Onze praktijk is een groepspraktijk. Dit impliceert dat de 4 artsen toegang hebben tot uw EMD en ook dat ze op vrij gelijklopende manier met uw klachten zullen omgaan. In principe kiest u zelf de arts bij wie u een afspraak maakt. Toch kan het gebeuren dat in uitzonderlijke omstandigheden (vb. dringend huisbezoek of onvoorziene afwezigheid) uw gemaakte afspraak naar een andere arts wordt doorgeschoven zodat u toch kan gezien worden.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor wie zich echt niet kan verplaatsen en moeten voor 9.30 uur worden aangevraagd
De perimeter voor huisbezoeken is begrensd tot Keizer Karellaan - Houba Destrooperlaan – Bockstaellaan – Jubelfeestlaan.

Telefonische bereikbaarheid

Onze praktijkassistente is bereikbaar tussen 8 en 10 uur, tussen 12 en 13 uur en tussen 15 en 16 uur. Voor vragen, advies en sommige onderzoeksresultaten kan u uw arts rechtstreeks bereiken elke weekdag tussen 12.30 uur en 13 uur.

Tarieven en derdebetalersregeling

Wij zijn allen geconventioneerd en passen dus enkel de officiële tarieven toe. Wij geven de voorkeur aan electronisch betalen (bancontact). Wij passen de Derde Betalers Regeling toe (DBR) voor iedereen met voorkeursregeling en bij financiële nood. 

Dringende gevallen

Voor dringende gevallen kan u terecht op ons noodnummer 0468/33.36.77. Dit nummer is enkel actief tussen 8 en 19 uur. 
Zie “nuttige links” om te weten wat u moet doen bij dringende gevallen ’s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Dit betekent dat er een afgestudeerde basisiarts tot huisarts wordt opgeleid. Momenteel is dat dr. Frederik Dekock. In onze praktijk worden regelmatig stageairs opgeleid. Als er een arts in opleiding stage loopt in onze praktijk vragen wij u bij aanvang van de consultatie steeds als u daar bezwaar zou tegen hebben.