Huisregels en praktische informatie

Raadplegingen

Raadplegingen zijn enkel op afspraak en kunnen online of telfonisch worden geboekt. U komt op het afgesproken uur én alleen (tenzij anders overeengekomen) dit wegens context Covid-19 en gezien onze kleine wachtzaal. U brengt steeds uw identiteitskaart mee. Uw fiets stalt u buiten; als u met de wagen komt: de hele wijk is blauwe zone

Als u verhinderd bent vragen we u uw afspraak tijdig te annuleren (online of telefonisch, evenetueel via ons noodnummer 0468/33.36.77) zodat uw plaats kan ingenomen worden door een adere patiënt. Wij houden ons het recht voor om patiënten die deze regel niet respecteren Patiënten die bij herhaling niet opdagen en niet annuleren zullen we het recht te ontzeggen op het maken van verdere afspraken.

Telefonische bereikbaarheid en telefonische consultaties

Onze praktijkassistente is bereikbaar tussen 8-10 uur, 12-13 uur en tussen 15 - 16 uur. Voor vragen, advies en sommige onderzoeksresultaten kan u uw arts rechtstreeks bereiken elke weekdag tussen 12 uur en 12.45 uur. U kan online ook een telefonische consultatie boeken.

Dringende gevallen

Voor dringende gevallen kan u terecht op ons noodnummer 0468/33.36.77. Dit nummer is enkel actief tussen 8 en 19 uur. 
Zie “nuttige links” om te weten wat u moet doen bij dringende gevallen ’s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.

Zorgverlening

U kan bij ons terecht voor: consultaties (indien nodig huisbezoek) voor alle leeftijden, inclusief baby's en kinderen; opvolging van chronische aandoeningen; preventieve zorg (vaccinaties, reisadvies, uitstrijkjes, ... ), bloedafnames; zwangerschapsbegeleiding; kleine heelkundige ingrepen en cryotherapie; palliatieve zorg en levenseindebegeleidin; attesten (geschiktheid, sport, OCMW); medisch advies en gerichte verwijsbrieven. Wij doen geen onderzoeken voor (levens)verzekeringdoeleinden.

Voorschriften, attesten en andere documenten

Enkel voor bepaalde, chronische medicatie kan u voorschriften telefonisch aanvragen indien u in de voorafgaande 6 maanden door uw arts gezien werd. Zoveel als mogelijk wordt het voorschrift elektronisch bezorgd. Slaap- of kalmeermiddelen worden nooit op telefonische aanvraag gemaakt. Voor het invullen of opmaken van attesten of andere administratieve taken moet u een afspraak maken met uw arts. Attesten en voorschriften zijn pas 24 uur na uw aanvraag beschikbaar.

Groepspraktijk en opleidingspraktijk

Onze praktijk is een groepspraktijk. Alle artsen hebben toegang tot uw dossier. In principe kiest u zelf de arts bij wie u een afspraak maakt. Toch kan het gebeuren dat in uitzonderlijke omstandigheden (vb. dringend huisbezoek of onvoorziene afwezigheid) uw gemaakte afspraak naar een andere arts wordt doorgeschoven zodat u toch kan gezien worden.

Onze praktijk is ook een opleidingspraktijk. Dit betekent dat er een afgestudeerde basisiarts tot huisarts wordt opgeleid. Momenteel is dat dr. Frederik Dekock. In onze praktijk worden regelmatig stageairs opgeleid. Als er een arts in opleiding stage loopt in onze praktijk vragen wij u bij aanvang van de consultatie steeds als u daar bezwaar zou tegen hebben.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor wie zich echt niet kan verplaatsen en moeten voor 9.30 uur worden aangevraagd
De perimeter voor huisbezoeken is begrensd tot Keizer Karellaan - Houba Destrooperlaan – Bockstaellaan – Jubelfeestlaan.

Tarieven en betaling

Wij zijn allen geconventioneerd en passen dus enkel de officiële tarieven toe. Wij geven de voorkeur aan electronisch betalen (bancontact, payconiq, niet met kredietkaart). Wij passen de Derde Betalers Regeling toe (DBR) voor iedereen met voorkeursregeling en bij financiële nood.