medische IT toepassingen en nuttige links

Helena Care

Helena Care is een beveiligd platform waarlangs u bepaalde documenten en voorschriften kan ontvangen. met respect voor uw privacy. 

Meer informatie vindt u hier

 

Gezondheidsportaal "mijn gezondheid"

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Het gaat om onder andere om medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) digitaal bewaren en delen. Hiertoe behoren vb. resultaten van laboratoriumtests. Heeft u vragen over het portaal? Raadpleeg dan de FAQ-pagina

Andere nuttige links

Alle nederlandskundige zorgverstrekkers en nog veel meer info over gezondheid in Brussel en de rand zijn te vinden op www.desocialekaart.be

Een brede waaier aan betrouwbare en begrijpbare informatie over tal van gezondheidsproblemen vindt u op www.gezondheidenwetenschap.be en op www.thuisarts.nl

Actuele informatie over coronavirus vindt u via www.info-coronavirus.be

Wachtdiensten

Wachtdienst apotheken: 0903/99.000  www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen: 02/426.10.26