goed om weten: website mijngezondheid

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd.

Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Het gaat om onder andere om :

  • medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) digitaal bewaren en delen;
  • informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie);
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en over de verschillende lotgenotenverenigingen die bestaan rond specifieke aandoeningen;
  • betrouwbare, verstaanbare informatie over ziekte en gezondheid via Gezondheid & Wetenschap.

Heeft u vragen over het portaal? Raadpleeg dan de FAQ-pagina of stel uw vraag via het contactformulier.