coronavirus informatie voor patienten

MOET IK MIJ LATEN TESTEN?

1. Wat zijn de belangrijkste COVID-19 symptomen?
• Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
• Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
• Vermoeidheid
• Geur- en smaakverlies
• Verkoudheid
• Diarree

2. Wat moet ik doen indien ik COVID-19 symptomen heb?
• Blijf meteen thuis.
• Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven, aangeven waar je de test moet afnemen en je telefoonnummer opvragen.
• Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije (2 dagen vooraf aan symptomen) dagen contact hebt gehad. Deze lijst wordt enkel gebruikt indien je positief testte.

3. Ik ben getest. Wat nu?

• Indien je symptomen hebt, krijg je van de huisarts een arbeidsongeschiktheidsattest
• Je huisgenoten krijgen een quarantaine-attest. Deze geldt ten minste tot wanneer het resultaat gekend is. Zij zijn arbeidsgeschikt maar mogen zich niet naar hun werkplek begeven omwille van het feit dat zij in nauw contact hebben gestaan met een (potentiële) COVID-19 patiënt. Bespreek met je werkgever de verschillende mogelijkheden.

4. Hoe bekom ik het resultaat van de test?

• De huisarts belt je zelf op (eventueel op een afgesproken tijdstip) OF
• Kijk online op www.cozo.be. Inloggen kan met je e-id of itsme app OF
• Bel je huisarts op het afgesproken tijdstip.

5. Wat moet ik doen indien ik positief test?

• Isolatie gedurende 7 dagen.
-       Na de 7 dagen klachtenvrij? = einde isolatie.
-       Na de 7 dagen nog klachten? = neem telefonisch contact op met je huisarts. Klachtenvrij betekent dat je minstens 24 uur geen symptomen meer vertoonde. Je huisgenoten blijven in quarantaine.
• Contactopvolging
-       Verwittig je contacten en vraag hen om contact op te nemen    met hun huisarts.
-       Het contact tracing center of lokale contact tracing zal contact met je opnemen om de personen die je de laatste dagen zag op de hoogte te stellen. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan.
-       Zij zullen je mogelijks contacteren via telefoon op het nummer 02/214.19.19 of via sms op het nummer 8811.
-       Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.

6. Wat moet ik doen indien ik negatief test?

• De huisarts beslist hoe lang jouw arbeidsongeschiktheid nog moet duren in functie van de symptomen.
• Je huisgenoten mogen hun normale activiteiten hernemen en de quarantaine wordt opgeheven voor de huisgenoten.

7. Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Quarantaine: De quarantaine start na het laatste contact gedurende 7 dagen. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,...), maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker in textiel gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd worden en direct contact met andere mensen vermeden worden.
Indien er tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, waarbij COVID-19 bevestigd wordt, begint de periode van 14 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld.

Isolatie: Isolatie geldt enkel voor mensen die effectief ziek zijn en ook symptomen hebben. Essentiële verplaatsingen mogen niet. Indien je de enige binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten (vb. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek,...).
-       Minstens 7 dagen.
-       De huisarts beslist hoe lang deze periode duurt in functie van symptomen.

 8. Extra informatiebronnen

Meer algemene informatie over het coronavirus kan je hier raadplegen.
Meer informatie over contactonderzoek vind je hier.
Tips om jezelf te beschermen vind je hier