HUISREGELS

Consultaties

Consultaties zijn enkel mogelijk op afspraak en kunnen online of telefonisch worden geboekt. U komt op het afgesproken uur én alleen (tenzij anders overeengekomen). U brengt steeds uw identiteitskaart mee. Uw fiets stalt u buiten; als u met de wagen komt: de hele wijk is een blauwe zone. 

Als u verhinderd bent vragen we u uw afspraak tijdig te annuleren (online of telefonisch, eventueel via ons noodnummer 0468 33 36 77) zodat uw plaats kan ingenomen worden door een andere patiënt. Wij behouden het recht om patiënten die deze regel niet respecteren toekomstige afspraken te weigeren.

Telefonische bereikbaarheid en telefonische consultaties

Ons (tele)secretariaat is bereikbaar tussen 8-10 uur en tussen 12-13 uur. Voor korte vragen, advies en sommige onderzoeksresultaten kan u een telefonische consultatie plannen bij uw arts. Het is de arts die beslist of de vraag tijdens een telefonische consultatie behandeld kan worden of er alsnog een consultatie dient gepland te te worden.

U kan online ook een telefonische consultatie boeken voor een korte medische vraag waarvoor geen fysiek onderzoek nodig is. U hebt een telefonische consultatie met de dokter?  De dokter zal u bellen. Het uur van de telefonische afspraak is indicatief, de arts wal u bellen binnen het dagdeel van de telefonische consultatie (voormiddag, namiddag, avond).

Dringende gevallen

Voor dringende gevallen kan u terecht op ons noodnummer 0468 33 36 77. Dit nummer is enkel actief tussen 8 en 19 uur. 
Bekijk onze pagina
wachtdienst om te weten wat u moet doen bij dringende gevallen ’s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.

E-mailadres

Ons mailadres dient niet om voorschriften te vragen of medische vragen te stellen. Hiervoor moet u met een arts bellen of een consultatie inplannen (fysiek of telefonisch). Houdt er rekening mee dat ons mailadres niet dagelijks wordt beantwoord.

Vele documenten vindt u in de beveiligde applicatie Helena

U kan ons mailadres gebruiken om bepaalde documenten door te sturen zodat deze in uw dossier kunnen worden geïntegreerd. Dit is op eigen verantwoordelijkheid omwille van de GDPR-wetgeving

Voorschriften, attesten en andere documenten

Enkel voor bepaalde, chronische medicatie kan u voorschriften telefonisch aanvragen indien u in de voorafgaande 6 maanden door uw arts gezien werd. Een voorschrift voor slaap- of kalmeermiddelen wordt nooit op telefonische aanvraag gemaakt. Voor het invullen of opmaken van attesten of andere administratieve taken moet u een afspraak maken met uw arts. Attesten en voorschriften zijn pas 24 uur na uw aanvraag beschikbaar.

Groepspraktijk en opleidingspraktijk

Onze praktijk is een groepspraktijk. Alle artsen hebben toegang tot uw dossier. In principe kiest u zelf de arts bij wie u een afspraak maakt. Toch kan het gebeuren dat in uitzonderlijke omstandigheden (bv. dringend huisbezoek of onvoorziene afwezigheid) uw gemaakte afspraak naar een andere arts wordt doorgeschoven zodat u toch kan gezien worden.

Onze praktijk is ook een opleidingspraktijk. Dit betekent dat er een afgestudeerde arts tot huisarts wordt opgeleid. In onze praktijk worden regelmatig stagiairs opgeleid. Als er een arts in opleiding stage loopt in onze praktijk vragen wij u bij aanvang van de consultatie steeds als u daar bezwaar zou tegen hebben.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor wie zich echt niet kan verplaatsen en moeten voor 9.30 uur worden aangevraagd.  De perimeter voor huisbezoeken is begrensd tot Keizer Karellaan - Houba Destrooperlaan – Bockstaellaan – Jubelfeestlaan.

Tarieven en betaling

Wij zijn allen geconventioneerd en passen dus enkel de officiële tarieven toe. Wij geven de voorkeur aan elektronisch betalen (Bancontact, Payconiq, niet met kredietkaart). Sinds 1/1/2022 passen wij voor iedereen de Derde Betalers Regeling toe.