AFSPRAKEN

Consultaties

Bij voorkeur boekt u uw afspraak online. Klik hiervoor op "MAAK EEN AFSPRAAK". U kan ook bellen naar 02 310 86 42 om een afspraak te maken. Ons (tele)secretariaat helpt u graag tussen 8 en 10 uur, tussen 12 en 13 uur en tussen 15 en 16 uur. Zij zijn eveneens gebonden door het beroepsgeheim. U kan enkel een afspraak maken als u reeds gekend bent in onze praktijk of bij onze zusterpraktijk Patio gezien er een patiëntenstop is.

Telefonische contacten

U hebt een telefonisch contact met de dokter? 

De dokter zal u bellen, het is mogelijk dat de dokter u vroeger of later belt dan het opgegeven uur.

Zorgverlening

U kan bij ons terecht voor: consultaties (indien nodig huisbezoek) voor alle leeftijden, inclusief baby's en kinderen; opvolging van chronische aandoeningen; preventieve zorg (vaccinaties, reisadvies, uitstrijkjes, ... ), bloedafnames; zwangerschapsbegeleiding; kleine heelkundige ingrepen en cryotherapie; palliatieve zorg en levenseindebegeleiding; attesten (geschiktheid, sport, OCMW); medisch advies en gerichte verwijsbrieven. Wij doen geen onderzoeken voor (levens) verzekeringsdoeleinden.