top of page

Huisartsenpraktijk Horizon wordt Medisch Centrum Horizon vanaf oktober 2024!

Vanaf oktober wordt Horizon een forfaitaire huisartsenpraktijk. Dat betekent dat je ziekenfonds een vast bedrag betaalt aan ons, ongeacht hoe vaak je op raadpleging komt. Als je bij ons bent ingeschreven als patiënt, hoef je zelf niks meer te betalen. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.
Wat betekent dit voor jou? Door je in te schrijven, geef je aan dat je enkel nog naar onze praktijk komt voor huisartsgeneeskunde en verpleegkundige zorg. Ga je langs bij een andere huisarts, dan zal je ziekenfonds deze raadpleging niet meer terugbetalen. Raadplegingen bij een wachtpost blijven wel mogelijk en worden door ons terugbetaald.
We begrijpen dat deze verandering vragen bij jou kan oproepen. Hieronder vind je extra duiding. Voor bijkomende vragen en opmerkingen kan je ons contacteren via mail of telefoon.

 • Wat is het verschil met het oude systeem?
  Tot nu toe betaalde je als patiënt bij Horizon een klein bedrag per raadpleging. Het overige bedrag werd bijgelegd door het ziekenfonds. Dit is het prestatair betalingssysteem. Vanaf oktober zal Horizon een forfaitair betalingssysteem hebben. De praktijk, het ziekenfonds en jij als patiënt gaan een contract met elkaar aan. Na je inschrijving ontvangt de praktijk maandelijks een ‘forfait’ of een vast bedrag van je ziekenfonds, ongeacht het aantal raadplegingen dat je hebt gehad. Zelf hoef je niet meer te betalen voor raadplegingen en huisbezoeken door onze huisartsen of verpleegkundigen. Inschrijven bij de praktijk kan als je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
 • Waarom veranderen we van systeem?
  Deze manier van werken zal ervoor zorgen dat we onze zorg beter kunnen organiseren door multidisciplinair te werken. We zijn ervan overtuigd dat een multidisciplinair team een betere zorg kan bieden en meer kan in zetten op preventie en gezondheidsbevordering. Ons team zal worden uitgebreid met 2 verpleegkundigen bovenop de reeds 5 bestaande huisartsen. Indien je verpleegkundige zorgen in het medisch huis of thuis nodig hebt, zal het medisch huis dit voor jou regelen. Je hoeft hier als patiënt niets voor te betalen.
 • Wie kan zich inschrijven?
  Iedereen die is aangesloten bij een ziekenfonds en binnen een bepaalde afstand (groene zone op de kaart) van de praktijk woont, kan zich inschrijven als patiënt. Bent in u ingeschreven in onze praktijk en raadpleegt u een huisarts binnen de rode zone, wordt de consultatie niet terugbetaald door de mutualiteit. Indien om wille van een acute zorgnood een huisarts raadpleegt buiten de rode zone en u niet bij ons kan geraken zal het medisch huis de kosten terugbetalen indien u bent ingeschreven bij ons (bijvoorbeeld als u op vakantie bent aan zee).
 • Hoe zit het precies voor periode tussen inschrijving en opstart?
  Wij vragen u nu al om in te schrijven omdat het onmogelijk is iedereen begin oktober in te schrijven én omdat we de informatie over het aantal ingeschreven patiënten aan het RIZIV moeten doorgeven. Tussen uw inschrijving en de start van het Medisch Huis op 1 oktober betaalt u zoals nu het remgeld (afhankelijk van uw situatie en leeftijd: 0, 1 of 4 euro)
 • Kan ik me nog wel inschrijven na 1 oktober? En wat als ik me na 1 oktober inschrijf?
  U kan zich inschrijven wanneer u wil vb. als u nog eens op raadpleging komt na 1 oktober. Maar voor ons is het belangrijk om zoveel mogelijk voor 1 oktober te weten hoeveel ingeschreven patiënten er zullen zijn. Als u zich na 1 oktober inschrijft vb. ter gelegenheid van een raadpleging, dan betaalt u voor die consultatie (en voor evt. andere in de maand volgend op uw inschrijving) het remgeld zoals nu het geval is. Eens uw inschrijving bij het RIZIV is gekend betaalt u niets meer. Dit is vanaf de eerste dag van de maand volgend op uw inschrijving.
 • Wat als ik me niet inschrijf of niet wil inschrijven omdat dit systeem me niet past of bevalt?
  Dan kan u niet langer patiënt blijven bij Horizon. U moet dan een andere praktijk kiezen (die per prestatie werkt). Dat kan eventueel Patio zijn of een andere praktijk. Indien u van deze verandering gebruik wil maken om van huisarts te veranderen (vb. omdat u te ver van de praktijk bent gaan wonen) kunnen wij u andere huisartsen suggereren. Uiteraard zal een niet ingeschreven patiënt in hoge nood (vb. dringende hechting) die niet is ingeschreven worden geholpen, maar dat zijn uitzonderingen
 • Kan ik mij uitschrijven als het me niet bevalt? Of als ik verhuis?
  U kan zich op elk moment uitschrijven en hetzelfde geldt voor uw gezinsleden. U moet hiervoor geen reden opgeven.
 • Wij zijn in ons gezin allemaal patiënt bij jullie. Moet iedereen zich apart inschrijven?
  Ja, elk gezinslid moet zich apart inschrijven. Voor minderjarige kinderen onder 14 jaar doet een van de ouders dat.
 • Mijn moeder verblijft in een woonzorgcentrum. Moet zij zich ook inschrijven?
  Patiënten van woonzorgcentra moeten ook ingeschreven zijn als ze verder willen opgevolgd worden door de huisartsen van Horizon Voor hun verpleegkundige zorg verandert er niks, die gebeurt verder door de verpleging van het woonzorgcentrum
 • Ik heb geen Belgisch ziekenfonds want ik werk voor de EU? Moet ik me ook inschrijven?
  Er verandert niets, u betaalt per prestatie zoals u dat nu al doet. U heeft geen Belgisch ziekenfonds, dus er wordt voor u geen forfait door een ziekenfonds betaald aan het Medisch Huis – daardoor kan u zich niet inschrijven. Het forfaitaire systeem is op u niet van toepassing.
 • Kan mijn kind nog naar de pediater blijven gaan? Kan ik nog steeds naar de dermatoloog, cardioloog, gynaecoloog of andere specialist van mijn keuze gaan?
  Ja, op dit vlak verandert er helemaal niets. U behoudt vrije keuze van specialist. De betaling blijft zoals ze nu is.
 • Als ik een andere huisarts raadpleeg tijdens de gewone uren word ik dan nog terugbetaald?
  Als u een arts raadpleegt binnen de inschrijvingszone of binnen de zone van niet-terugbetaling en tijdens de gewone uren dan wordt dit nooit terugbetaald. Als u uitzonderlijk een huisarts raadpleegt tijdens de gewone uren buiten de zone van niet terugbetaling vb. omdat u aan zee of in de Ardennen op vakantie bent en daar een arts nodig hebt wordt dit terugbetaald. Echter, als daar u zeer vaak een huisarts raadpleegt vb. omdat u een tweede verblijf hebt aan zee of in de Ardennen en vaker daar bent dan in de zone van het Medisch Huis dan wordt dit niet meer terugbetaald. U zal dan moeten kiezen: ingeschreven blijven en niet terugbetaald worden, uitgeschreven worden en vrije keuze huisarts houden.
 • Als ik beroep doe op de huisartsenwachtdienst (dringende gevallen, buiten de gewone uren) word ik dan nog terugbetaald?
  Ja, als u naar de wachtpost gaat of als de huisarts van wacht bij u op huisbezoek komt buiten de gewone uren (avond, nacht, weekend, feestdag) dan wordt dit steeds terugbetaald. Dit ongeacht of u een beroep doet op de Brusselse wachtdienst, op een wachtarts binnen de zone van niet-terugbetaling of een wachtarts verder weg.
 • Ik heb vaak een thuisverpleegkundige nodig en de verpleegkundigen van de organisatie die bij mij langskomt zijn met velen. Ik zou liever mijn eigen verpleegkundige houden want welke garantie is er dat ik die thuisverpleging zal kunnen blijven krijgen van de verpleegkundigen van Horizon?
  Verpleegkundige thuiszorg zit in het forfait en u zal dus moeten overschakelen op de verpleegkundigen van Horizon. Voor reguliere zorg is er hierdoor geen verlies aan kwaliteit. Als je twijfelt om je in te schrijven omwille van verandering in verpleegkundige zorg overleg je best in de komende weken met jouw arts.
 • Kan ik naar mijn eigen psycholoog blijven gaan?
  Ja, ook al zullen er op termijn (na de verhuis) psychologen werken in het Medisch Huis. De psychologische hulp zit niet in het forfait. In het forfait zitten enkel de zorg verstrekt door huisartsen en verpleegkundigen. Het is mogelijk dat in de toekomst de psychologische zorg door psychologen die in het Medisch Huis werken voor een aantal sessies gratis zal zijn maar de vrije keuze van psycholoog blijft sowieso bestaan.
 • Kan ik naar mijn eigen kinesist blijven gaan?
  Ja, het Medisch Huis zal geen kinesitherapie aanbieden. In het forfait zitten enkel de zorg verstrekt door huisartsen en verpleegkundigen.
 • Kan ik naar mijn eigen diëtist blijven gaan?
  Ja, want in het forfait zitten enkel de zorg verstrekt door huisartsen en verpleegkundigen.
 • Wat als ik echt heel dringend een huisarts moet zien en er geen plaats bij jullie is op korte termijn?
  Dit verandert niet: zoals nu het geval is worden zeer dringende gevallen de dag zelf gezien. Minder dringende gevallen zo snel als mogelijk. De dringendheid zullen we zoals nu (telefonisch) inschatten. Ook ons noodnummer blijft bestaan.
 • Blijven jullie nog samenwerken met Patio? En als ik bij Patio op consultatie ga, word ik dan terugbetaald?
  Praktijk Patio blijft op de gebruikelijke manier werken. Als u daar op consultatie gaat wordt dat niet terugbetaald. Tot nu toe deelden wij de dossiers (gedeeld beroepsgeheim) maar dat zal na 1 oktober niet meer zo zijn. Dan worden wij twee aparte praktijken en hebben we geen inzage meer in elkaars patiëntendossiers.
 • Wij zijn gescheiden en de kinderen verblijven om de andere week bij mijn ex-partner. Wat als ze daar naar de huisarts gaan?
  Als u de kinderen in het Medisch Huis inschrijft worden de consultaties bij de huisarts van de andere ouder niet terugbetaald. U overlegt best met uw ex-partner welke optie voor jullie de beste is.
 • Het adres op het inschrijvingsformulier is Tentoonstellingslaan 330. Wanneer verhuizen jullie van de Bonaventurestraat 50 naar daar?
  Er is veel vertraging met de verbouwingen. Als alles goed gaat verhuizen we in de zomer van 2025
 • Wat is de “zone van niet-terugbetaling”?
  De “zone van niet-terugbetaling” is de zone die voldoende dicht bij ons Medisch Huis is waardoor u voor de zorg tot bij ons kan komen. In die zone krijgt u enkel voor zorg buiten de openingsuren een terugbetaling. Deze bestaat uit de volgende gemeenten: 1070 Anderlecht; 1160 Oudergem; 1082 Sint-Agatha-Berchem; 1000 Brussel; 1020 Laken; 1040 Etterbeek; 1140 Evere; 1190 Vorst; het overblijvende deel van 1083 Ganshoren; 1050 Elsene; 1081 Koekelberg; 1080 Sint-Jans-Molenbeek; 1060 Sint-Gillis; 1210 Sint-Joost-Ten-Node; 1030 Schaarbeek; 1180 Ukkel; 1170 Watermaal-Bosvoorde; 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe1150 Sint-Pieters-Woluwe; 1700, 1701, 1702 1703 Dilbeek; 1740,1741, 1742 Ternat; 1600, 1601, 1602, 1620 Sint Pieters leeuw; 1750 Lennik; 1730 1731 Asse; 1780 Wemmel; 1804, 1850, 1851, 1852, 1853 Grimbergen; 1860 1861 Meise en 1785 Merchtem.

FAQ

Wat zegt het RIZIV?

Voor welke verstrekkingen kunt u in een medisch huis terecht?

We bieden de volgende diensten aan in ons Medisch Centrum: 

 • bezoeken en raadplegingen van huisartsen

 • verpleegkundige verzorging.

Hoe schrijft u zich in (of uit)?

Inschrijving

U schrijft zich in door een contract tussen uzelf en het Medisch Huis te ondertekenen via een papieren formulier of met uw elektronische identiteitskaart. In beide gevallen overhandigt het Medisch Huis u een kopie van het contract (op papier of elektronisch).  Het Medisch Huis zorgt voor de overdracht van het contract naar uw ziekenfonds. U bent ingeschreven vanaf de eerste dag van de maand volgend op uw aanvraag.

Bijvoorbeeld: wanneer u zich registreert op 08/07/2024, bent u ingeschreven vanaf 01/08/2024.

Uitschrijving

U ondertekent een document van stopzetting van inschrijving, idealiter ter plaatste in het Medisch Huis. U kan het document ook per post opsturen naar het Medisch Huis of contact opnemen met uw ziekenfonds, opdat zij het Medische Huis op de hoogte brengen van uw uitschrijving. U inschrijving eindigt op het einde van de maand waarin u uw Medische Huis of uw ziekenfonds op de hoogte brengt van uw beslissing tot uitschrijving.

Bijvoorbeeld: wanneer u uw Medisch Huis op 02/03/2025 op de hoogte brengt dat u zich wilt uitschrijven, bent u niet meer ingeschreven vanaf 01/04/2025.

bottom of page