AANPASSINGEN WEGENS EPIDEMIE CORONAVIRUS

Online kan u enkel nog een TELEFONISCHE RAADPLEGING boeken (u bepaalt tijdens dit contact samen met een arts of een fysieke consultatie nodig is) - het is voorlopig niet meer mogelijk online fysieke afspraken te boeken. 

Telefonische bereikbaarheid van de artsen uitgebreid van 12 tot 13 uur  
02/310.86.42

Telefonische bereikbaarheid praktijkassistente uitgebreid van 8 - 13 uur en 15 - 16 uur 
02/310.86.42

Voor dringende gevallen (maandag tot vrijdag 8 - 19 uur) noodnummer 0486/33.36.77

's Avonds en in het weekend belt u naar de wachtdienst GBBW op 02/201.22.22

wilt u ons helpen? https://maakjemondmasker.be/