top of page
Foto.jpg

Info

Helena al uw resultaten en voorschriften steeds bij de hand!​

Telesecretariaat bereikbaar op weekdagen tussen 9u30 en 11u30 en tussen 12u30 en 19u 

02 310.86.42

Noodnummer bereikbaar op weekdagen tussen 8 en 19 uur

0468 33.36.77

Telefonische afspraken zijn beschikbaar op bepaalde tijdstippen van de dag. Ze kunnen telefonisch worden geboekt enkel via het (tele)secretariaat.

Foto.jpg

Veranderingen in onze praktijk

Emmanuelle start als nieuwe praktijkassistent

Geen patiëntenstop meer voor Jettenaren

Dr. Andrea Debyser is op 2 oktober als huisarts in opleiding in ons team gestart 

Dr. Dounia Logdali is niet meer verbonden aan de praktijk Horizon

Dr Tine Dusauchoit is niet meer verbonden aan de praktijk Horizon

Foto.jpg

Gaat u naar een specialist?

Gelieve voorafgaand aan uw afspraak bij de specialist langs te komen voor een verwijsbrief of het bespreken van uw dossier zodat correcte informatie kan worden overgedragen. 

Indien uw dossier nog op naam staat van Dr. Dusauchoit of Dr. Logdali is het belangrijk dit te veranderen in het ziekenhuis.

Het volstaat om de naam van de huisarts door te geven aan het secretariaat van de algemene dienst via telefoon of ter plaatse.

 

Voor het UZ-Jette kan dit via het nr.

02 477.41.11 of via deze link

PRAKTIJKORGANISATIE

Maak een afspraak

 

... consultaties

Onze consultaties zijn steeds op afspraak (behalve zeer dringende gevallen die tussendoor worden gezien).

Eén afspraak is bedoeld voor één persoon. Komt u met meerdere personen uit uw gezin, dan moet u meerdere afspraken boeken. Voor meerdere of meer complexe problemen kan uw arts een langere vervolgafspraak voorstellen.

​​

... telefonische contacten zijn geen consultaties

Een vraag, een verduidelijking over een resultaat, een info over een afspraak, een langere afspraak boeken: dat kan. Maar telefonische contacten zijn niet bedoeld als consultatie.

​​

… ons mailadres dient niet om voorschriften en attesten te vragen

Hiervoor moet u met een arts bellen of een consultatie of telefonisch contact inboeken. Enkel voor bepaalde, chronische medicatie kan u voorschriften telefonisch aanvragen indien u in de voorafgaande 6 maanden door uw arts gezien werd. Een voorschrift voor slaap- of kalmeermiddelen wordt nooit op telefonische aanvraag gemaakt. Voor het invullen of opmaken van attesten of andere administratieve taken moet u een afspraak maken met uw arts. Attesten en voorschriften zijn pas 24 uur na uw aanvraag beschikbaar.

​​​

... naar de specialist? ja maar...

Wij regelen voor u, als dat nodig is, een verwijzing naar de specialist. Wij maken echter geen verwijsbrieven - ook als het ziekenhuis u daarom vraagt - indien u zelf, zonder overleg met de huisarts een afspraak met een specialist maakte

Foto.jpg
PRAKTIJKORGANISATIE
ZORGAANBOD

ZORGAANBOD

Als huisarts staan we ter beschikking voor al onze patiënten, zowel jong als oud, met een acute of chronische ziekte.

Ook aan preventieve zorg, zorg aan het levenseinde en voorafgaande zorgplanning besteden we veel aandacht.

Wij doen geen verzekeringsonderzoek

Begeleiding van chronische aandoeningen zoals diabetes, verhoogde bloeddruk, allergie, obstipatie, longziekten, enz…

Bloedafname

Bevriezen van wratten

Coördineren van thuiszorg

ECG (electrocardiogram)

Gezondheidsvoorlichting - uitleg geven over ziekte en gezondheid

Gynaecologisch onderzoek - advies, verschillende voorbehoedsmiddelen, uitstrijkje, preventief kankeronderzoek

Vaccinaties van kinderen en volwassenen

Inspuitingen in gewrichten

Longfunctie onderzoek (spirometrie)

Onderzoek en opvolging van pasgeboren baby´s en kinderen

Palliatieve zorg en stervensbegeleiding

Plaatsen en verwijderen van hormoon-implantaat

Preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)

Reisadvies en reisvaccinaties

Verzorgen van wonden en hechten van snijwonden

Verwijderen van huidgezwelletjes en huidvlekken

Zwangerschapsbegeleiding

VISIE

VISIE

Wij zijn een huisartsenpraktijk die zorg verleent aan patiënten uit onze buurt ongeacht hun politieke, culturele of levensbeschouwelijke overtuigingen of hun socio-economische situatie. Wij streven ernaar goede zorg te bieden: zo volledig mogelijk, wetenschappelijk onderbouwd, maatschappelijk relevant, rekening houdend met de context, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen en met inbreng van arts én patiënt.

Onze geneeskunde wil zo volledig mogelijk zijn, met aandacht voor de fysieke, psychische en functionele klachten van onze patiënten, rekening houdend met hun leef- en werkomgeving. Wij bieden zowel preventieve, curatieve als palliatieve zorg aan. Wij vinden (tijdige) zorgplanning erg belangrijk.

Onze geneeskunde is op wetenschappelijke evidentie gebaseerd: wij luisteren naar de verwachting van onze patiënten maar onze handelingen, voorschriften en verwijzingen zijn op wetenschappelijke standaarden gebaseerd (bv. geen antibiotica bij virale infecties). Onze geneeskunde laat zich niet aanpassen aan politieke, commerciële of levensbeschouwelijke belangen.

Een goed geïnformeerde patiënt is de basis voor werkbare zorg. Wij verwachten van hen dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen in dit proces. In dat opzicht is het belangrijk dat de patiënten met onze ondersteuning hun autonomie verbeteren en behouden.

Goede zorg vereist wederzijds respect en vertrouwen. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld beroepsgeheim. Wij geloven in de voordelen van werken in en als groep. Het laat ons niet alleen toe meer patiënten te helpen maar verrijkt ons en verscherpt onze kijk op onze patiënten en hun zorgnoden. Werken in groep houdt ons enthousiast en voorkomt dat we uitgeblust geraken.

Wij houden rekening met de maatschappelijke implicaties van bepaalde keuzes, zoals de kostprijs van onderzoeken en behandelingen. Wij beperken huisbezoeken (minder efficiënt) tot wie zich echt niet kan verplaatsen.

Goede zorg is vaak complex, zeker bij chronische of meerdere aandoeningen. Als huisarts volgen wij onze patiënten op doorheen de tijd en houden wij de medische gegevens bij in uw elektronisch medisch dossier (EMD). Wij verwijzen waar nodig naar andere zorgverstrekkers (o.a. specialisten) en ontmoedigen verwijzing op eigen initiatief.

Om goede zorg te blijven bieden, scholen wij ons continu bij. Wij zijn ook een opleidingspraktijk die werkt met een HAIO (huisarts in opleiding) en die regelmatig stagiairs verwelkomt. De kennisuitwisseling die hiermee gepaard gaat is een grote meerwaarde voor ons.

Wij vinden continuïteit van zorg erg belangrijk. Wij zetten ons in om voor onze patiënten bereikbaar te zijn, zowel via afspraken als in dringende gevallen. Tijdens de nacht en in het weekend bieden wij zorgcontinuïteit via een uniek wachtsysteem dat uw taalvoorkeur respecteert.

CONTACT

CONTACT

BEREIKBAARHEID

Openbaar vervoer

Bus 13, halte Bonaventure
Bus 14, halte Bonaventure
Bus 83, halte Bonaventure
Tram 9, halte Oude Afspanning

Met de fiets

Naast de praktijk in de Capartlaan staan fietsnietjes

Met de wagen

De hele buurt is blauwe zone. U moet dus uw parkeerschijf plaatsen (2 uur)

MAAK EEN AFSPRAAK

Bonaventurestraat 50

1090 Jette

Tel: 02 31086.42

Noodnr: 0468 33.36.77

Fax: 02 31086.22

bottom of page